Công Ty An Khang

Những Lịch Để Bàn Có Thiết Kế Độc

Dưới đây là liệt kê của chúng tôi về những loại lịch để bàn có thiết kế độc đáo, mẫu mã độc quyền sang trọng từ các chất liệu giấy, carton, gỗ hoặc mica

1 . Lịch để bàn có khay đựng bút viết và các thiệt bị văn phòng nhỏ gọn

2. Lịch để bàn có thiết kế sáng tạo bằng gỗ

3. Lịch để bàn carton và đế chữ A