Công Ty An Khang

Các kích thước lịch để bàn thường dùng

Những kích thước thường dùng:

1. Kích thước 16x24.cm

2. Kích thước 17x24 cm

3. Kích thước 18x24 cm

4. Kích thước 19,5x21.5 cm

Các kích thước trên có ý nghĩa khác nhau tuỳ theo nhu cầu về desgin và hình ảnh hiển thị trên lịch mà in An Khang sẽ tư vấn cho khách hàng đúng kích thước mà mình cần để tạo nên sản phẩm tuyệt với nhất.