Công Ty An Khang

Lịch để bàn độc quyền là gì? Tại sao phải in lịch để bàn độc quyền

1. Lịch để bàn là gì?

        Lịch để bàn được thiết kế để đặt trên bàn được làm từ nhiều chất liệu khác nhau có thể gỗ, carton, mica, nhôm, giấy... Đa số chúng có thường có 12 tháng ghi đầy đủ các ngày tháng trong năm để mọi người có thể xem ngày tháng khi cần. Một số loại có thêm note để dễ dang thuận tiện trong việc ghi lại các ghi chu khi làm việc. Lịch sẽ có 2 phần chính đó là bội số và đế lịch

2. Tại sao phải in lịch để bàn độc quyền?

     Như đã mô tả phia trên về công dụng cũng như cấu tao của lịch để bàn. Vậy thì lịch để bàn rất hửu ích cho mọi người trong công việc cho nên thông tin trên bội số là rất quan trọng đến người xem, dùng nó bời vì thế nên các công ty tặng lịch cho khách hàng thường sẽ bỏ nhưng thông tin, hình ảnh về công ty họ lên vừa tạo nên sự sống động cho cuốn lịch mà gửi gấm hình ảnh công ty để mọi người.

Như vậy in lịch để bàn để tặng khách hàng của mình là một sự lựa chọn hợp lý nhất cho công ty, doanh nghiệp